Ludzki i kliniczny aspekt blizn

 

Blizny – powszechny i nierozwiązany problem

W krajach rozwiniętych1 stwierdza się występowanie około 11 milionów bliznowców, a liczba blizn przerosłych jest prawdopodobnie jeszcze większa.2

Kto jest najbardziej narażony na powstawanie nieprawidłowych blizn?

  • Osoby o ciemniej karnacji

  • Wcześniejsze przypadki nieprawidłowego bliznowacenia

  • Przypadki nieprawidłowego bliznowacenia w rodzinie

  • Wtórne gojenie rany

„Nieprawidłowe blizny mogą powodować nieprzyjemnie objawy, w tym stres wynikający z poczucia oszpecenia – nawet w stopniu zaburzającym normalne funkcjonowanie.” BMJ 20031

Blizny przerosłe mogą być szczególnie uciążliwe u dzieci, powodując wiele problemów czynnościowych, kosmetycznych i psychologicznych.3