Międzynarodowe Wytyczne Kliniczne dot. Leczenia Blizn z 2002 r.3

 

W metaanalizie 27 badań oraz 8 randomizowanych badaniach kontrolowanych żel silikonowy okazał się bezpieczny i skuteczny w leczeniu blizn przerosłych oraz bliznowców. W wielu przypadkach dobra praktyka polega na zastosowaniu mniej radykalnej metody, zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce. Silikon jest jedyną nieinwazyjną metodą o udowodnionej skuteczności w leczeniu i profilaktyce blizn.

Silikon jest rekomendowany jako terapia pierwszego rzutu w:

  • Liniowych bliznach przerosłych
  • Bliznowcach
  • Rozległych, przerosłych bliznach pooparzeniowych

Żel silikonowy może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniach z innymi metodami leczenia.